Filmers met hart voor onderwijs

U wilt een film of video laten maken over een mooi project of evenement op uw school? Bijvoorbeeld:

  • Een webfilm voor de site van uw school
  • Een film om te vertonen aan uw ouders of bestuur
  • Een video om te vertonen op een teamdag
  • Een promotiefilm waarin uw school voor het voetlicht wordt gebracht

Wij hebben ruim tien jaar ervaring in alle typen onderwijs, van voorschoolse educatie, peuterspeelzalen, basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs tot mbo en hbo.

Wij werken voor individuele scholen, schoolbesturen, onderwijs-adviesbureaus en koepelorganisaties als de AVS en de PO-Raad. Uiteraard werken wij landelijk.

Wij brengen uw onderwijs graag in beeld!